Lielākajā daļā mūsdienu automašīnu tiek lietots benzīns vai dīzeļdegviela. Kad vēl mūsdienu tehnoloģijas nebija tik attīstītas, mēs neapzinājāmies degvielas izmešu radītās klimatiskās sekas.

  • Kā apmierināt pasaulē pieaugušo enerģijas pieprasījumu ar vislielāko atbildību pret dabu?


Jauni enerģijas veidi
Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir jaunu enerģijas veidu attīstīšana. Nākotnē Statoil galvenā uzmanība tiks vērsta uz atjaunojamām enerģijas formām, piemēram, jūras vēja enerģija un ilgtspējīgas biodegvielas.

Biodegviela tiek ražota no atjaunojamajiem resursiem. Tas ir nozīmīgs ieguldījums nākotnē siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu apjoma samazināšanā.

Lielākajā daļā mūsu benzīna un dīzeļdegvielas produktu sastāvā ir maksimālais atļautais biodegvielas daudzums saskaņā ar produkta specifikāciju un valdības noteiktajām normām.

  • Mūsu degvielas sastāvā ir 5% biodegvielas, kas pievienota rafinēšanas procesā vai degvielas glabātuvēs. Mēs piedāvājam arī degvielas ar daudz augstāku biodegvielas apjomu sastāvā, kas paredzēta vairumtirdzniecībai un automašīnām ar speciāli pielāgotu dzinēju.


Jaunās paaudzes biodegvielas
Pašlaik mēs galvenokārt izmantojam pirmās paaudzes biodegvielas, kas tiek ražotas no tādām izejvielām kā rapšu sēklas, cukurniedres un labība. Tomēr Statoil piedalās arī jaunās paaudzes biodegvielas attīstībā un testēšanā.

Paplašinot resursu bāzi nākotnes biodegvielām, mēs paveram iespējas nākotnes biodegvielas ražošanas jaudas palielināšanai, ņemot vērā mūsu striktos ilgtspējības kritērijus.

Uzticams piegādes tīkls
Tik pat nozīmīgi, cik atrast jaunus ilgtspējīgus enerģijas avotus nākotnes biodegvielai, ir nodrošināt uzticamu biodegvielas piegādes tīklu – tā ir visciešākā sadarbība ar piegādātājiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dabas resursu saglabāšanas kritērijus, iegādājoties biokomponentes. Šie kritēriji ir radīti ar mērķi nodrošināt atbilstošus darba apstākļus mūsu darbiniekiem un izvairīties no kaitējuma gruntsūdeņiem un apkārtējai videi.

Nākotnes risinājumi
Lai nākotnē rastu alternatīvu fosilai degvielai, tiek veikti intensīvi pētījumi. Līdz šim aizstājējs nav radīts. Kura no pašreizējām alternatīvajām degvielām attaisnos sevi nākotnē, ir daļēji atkarīgs no izpētes un attīstības, un daļēji no autoritāšu finansiālajiem līdzekļiem.