Apmācības
Pamatojoties uz SIA Statoil Fuel & Retail Latvia People@StatoilFuelRetail procesu -  ikgadējām, plānotajām sarunām, kas notiek vismaz divas reizes gadā, starp darbinieku un vadītāju, tiek noteiktas nepieciešamās apmācību vajadzības. Balstoties uz darbinieku nepieciešamībām, vēlamajiem apmācību laikiem tiek piedāvātas atbilstošas apmācības, kas nodrošinātu darbinieku profesionālās kompetences un personīgo izaugsmi.

Atsevišķi tiek noteiktas angļu valodas apmācības tiem darbiniekiem, kuriem ikdienas darba pienākumi ir saistīti ar starptautiskām projektu grupām, ko izvērtē tiešais vadītājs.


Atalgojuma politika

Statoil Fuel & Retail Latvia
atalgojuma politikas pamatuzdevums ir sekmēt darbinieku motivāciju sasniegt uzņēmuma mērķus, kā arī veicināt ikviena darbinieka iesaistīšanos uzņēmuma vērtību un mērķu piepildīšanā.

Uzņēmumā ir izstrādātas vairākas prēmiju sistēmas, kas tiek izmantotas, lai veicinātu rezultātu sasniegšanu. Piemēram, degvielas uzpildes staciju pārdevējiem ir iespēja saņemt prēmiju ikmēnesi, savukārt pārējie uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja saņemt gada prēmiju, ja tiek izpildīti vairāki nosacījumi: uzņēmuma kopējais rezultāts, struktūrvienības mērķi un individuālais sniegums.

Papildus tam, iespēju robežās, tiek piedāvāti papildu labumi. Piemēram, iespēja sportot un dziedāt korī, veselības apdrošināšana, dāvanas bērna piedzimšanas gadījumā un par nostrādāto stāžu uzņēmumā, brīvdiena 1.septembrī vecākiem, kuru bērni mācās pamatskolā un citas.