Statoil Fuel & Retail Latvia korporatīvā sociālā atbildība

"Statoil Fuel & Retail Latvia" korporatīvās sociālās atbildības pamatā ir uzņēmuma biznesa mērķu īstenošana, vienlaicīgi ņemot vērā sabiedrības un uzņēmuma vajadzības, kurās gan uzņēmums, gan sabiedrība gūst pievienoto vērtību. Uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes sniedzas pāri sponsorēšanas un labdarības projektiem. "Statoil Fuel & Retail Latvia" mērķis ir veidot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstās uz trīs dimensijām – sociālo, ekonomisko un ekoloģisko.

Viens no Statoil Fuel & Retail Latvia pamatprincipiem ir radīt nulles kaitējumu cilvēkam un apkārtējai videi. Šī mērķa īstenošanai uzņēmums ir izstrādājis īpašu programmu „Vide. Veselība. Drošība.”,  kas ir uzņēmuma filosofijas pamatā.

Statoil Fuel & Retail Latvia savā darbībā orientējas uz ilgtspējīgu attīstību, kas tiek veidota četrās vidēs: sabiedrība, vide, darbavieta un tirgus. 

Mūsu sociālās atbildības stratēģijas pamatprincipi un atbildības

  • Veidot ilgspējīgu uzņēmumu un tā tēlu, sabalansējot trīs dimensijas: sociālo, ekonomisko un ekoloģisko
  • Paplašināt sociālās atbildības uztveri no labdarības un sponsorēšanas uz plašāku atbildību pret sabiedrību un vidi
  • Darbinieki ir uzņēmuma pamats, tāpēc mēs vēlamies stiprināt darba devēja tēlu, nodrošinot aktīvu, caurspīdīgu komunikāciju ar sabiedrību par „Statoil Fuel & Retail Latvia”
  • Ņemot vērā arī biznesa mērķus, „Statoil Fuel & Retail Latvial” vadības komanda kopīgi nodrošina četru jomu – Tirgus, Darba vieta, Sabiedrība, Vide - augsto standartu noturēšanu. Atbildību par standartu noturēšanas uzraudzību uzņemas Vides.Veselības un Drošības departaments, sadarbībā ar Komunikācijas departamentu 
  • Mēs īstenojam tādu uzņēmuma politiku, kas veicina katra darbinieka sociālās atbildības celšanu, kā arī iesaisti sociālās atbildības pasākumos

Ilgtspējīgas sociālās atbildības stratēģiju 2012 - 2015.gadam var apskatīt šeit.

*2012.gadam Statoil Fuel & Retail Latvia sponsorēšanas un ziedojumu projekti jau ir saplānoti.