• Latvija Statoil Vides mērķi
  • Latvija Statoil ekoloģiskās pēdas nospieduma mērīšana
  • Pasaules Dabas fonds
  • Pavasara talka
  • Atbalsts Vides zinātnes balvai
  • Atbalsts EKO orientēšanai

Latvija Statoil savā darbībā orientējas uz ilgtspējīgu attīstību un videi draudzīgiem risinājumiem, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

Viens no Latvija Statoil pamatprincipiem ir radīt nulles kaitējumu cilvēkam un apkārtējai videi. Šī mērķa īstenošanai uzņēmums ir izstrādājis īpašu programmu „Vide. Veselība. Drošība.”.

Latvija Statoil ne tikai aicina rīkoties videi draudzīgi citus, bet arī pats rāda piemēru. Visas aktivitātes tiek veiktas zem galvenā saukļa – Par tīrāku dzīvi un nākotni!

Latvija Statoil Vides mērķi 

Katru gadu „Latvija Statoil” definē konkrētus un izmērāmus Vides mērķus, kas ir balstīti uz būtisko vides aspektu izvērtēšanu un iespējamu vides resursu patēriņa samazinājumu, ko nosaka arī Vides pārvaldības standarts ISO 14001. Šo mērķu izpildi uzrauga Vides.Veselības un Drošības departaments.

2010. un 2011. gadā tika izvirzīti sekojoši mērķi:  

 - samazināt elektroenerģijas patēriņu

 - efektivizēt elektroenerģijas apgādi

 - samazināt papīra izlietojumu

 - samazināt dzeramā ūdens patēriņu

 - vēl vairāk pilnveidot notekūdeņu novadīšanas sistēmas.

Katram mērķim tiek noteikti kritēriji mērķu izpildei, veicamo darbību apraksts, plānotās izmaksas mērķu īstenošanai, kā arī atbildīgie.  

Kopumā šajos gados vides mērķi tika izpildīti atbilstoši plānotajam: elektroenerģijas patēriņš samazināts par aptuveni 15%, papīra izlietojums par 10% , vairākās degvielas uzpildes stacijās ierīkots siltumsūknis, papildus uzsākta ik ceturkšņa vides resursu patēriņa analīze pilna servisa degvielas uzpildes stacijās, kas ļauj laikus konstatēt neatbilstošus (lielus) ūdens un elektrības patēriņu. Tāpat veiktas citas darbības, lai „Latvija Statoil” mazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu un samazinātu CO2 izmešu daudzumu atmosfērā.  

Ar precīzāku informāciju var iepazīties, sazinoties ar „Latvija Statoil” Komunikācijas vadītāju.

 Latvija Statoil ekoloģiskās pēdas nospieduma mērīšana

Mēs lepojamies, ka esam viens no  uzņēmumiem Latvijā, kas mēra savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu un strādā pie tā samazināšanas. Katru gadu visas Statoil degvielas uzpildes stacijas Latvijā iesniedz mērījumus par saviem patērētajiem resursiem – elektroenerģiju, ūdeni, papīru. Visi šie patērētie resursi tiek saskaitīti kopā un tiek izrēķināts, cik lielu nospiedumu uz vidi mūsu uzņēmums ir atstājis. Visi šie rādījumi tiek izanalizēti un mēs meklējam risinājumus, kā ietaupīt resursus, lai samazinātu mūsu darbības ietekmi uz vidi.

Pasaules Dabas fonds un klimata kalkulators

Mēs atbalstījām Pasaules Dabas fonda veidoto klimata kalkulatoru www.pdf.lv/klimats, kurā katrs varam pārbaudīt, kā mūsu dzīvesveids ietemē klimatu.

Pavasara talka

Latvija Statoil ik gadu pavasarī organizē vai piedalās Lielajā pavasara talkā, kurā piedalās uzņēmuma darbinieku un viņu ģimenes locekļi.

Atbalsts Vides zinātnes balvai

Latvija Statoil nelielu finansiālu atbalstu sniedz Vides zinātnes balvas organizēšanai, kuru rīko Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome. Balva tiek pasniegta piecās nominācijās: vides zinātnieks, jaunais vides zinātnieks, augstskolas vides pedagogs, vides zinību skolotājs un vides aktīvistu grupa.

Atbalsts EKO orientēšanās sacensībām

Latvija Statoil sniedz atbalstu EKO orientēšanās sacensībām, kuras organizē Rīgas Tehniskās Universitātes studenti.  Galvenā sacensību ideja - kurš ar vismazāko degvielas patēriņu nobrauks vienādu ceļa maršrutu.