Statoil programma ekoceļš ir autovadīšanas veids, kas sevī apvieno ekonomiju, braukšanas kultūru, satiksmes drošību un draudzīgu attieksmi pret vidi.

Statoil ekoceļš ļauj autovadītājiem ietaupīt līdz pat 20% degvielas tikai uz pareizas autovadīšanas rēķina.

Statoil ekoceļš iepazīstina Latvijas autovadītājus un uzņēmējus ar ekobraukšanas ideju.