Fundamentāla dilemma, ar kuru saskaras pasaule:
kā nodrošināt pietiekamu enerģijas apjomu, tajā pašā laikā samazinot globālo sasilšanu.  

Populācijas pieaugums un augstais labklājības līmenis palielina enerģijas pieprasījumu. Mēs uzskatām, ka fosilās degvielas turpmākajās desmitgadēs paliks kā dominējošais enerģijas avots. Un tomēr ir nepieciešams samazināt automašīnu radītos gāzu izmešus, kas izraisa siltumnīcas efektu pasaulē.
Kā uzņēmumam, kas rada enerģiju, Statoil pienākums ir samazināt gāzu izmešu apjomu gan produktos, kurus piedāvājam klientiem, gan ražojot, izplatot un transportējot degvielu.