Statoil ir viens no tradīcijām bagātākajiem uzņēmumiem jaunu degvielas risinājumu meklēšanā, tai skaitā biodegvielas attīstīšanā.

Biodegviela ir svarīgs ilgtspējīgas enerģijas avots, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu izplūdes gāzu samazināšanā pasaulē. Tā tiek gatavota no atjaunojamajiem resursiem – biomasas.

Biodegvielas ražošanā tiek izmantotas šādas izejvielas:

  • ciete no kukurūzas vai kviešiem;
  • cukurs no niedrēm vai bietēm;
  • celuloze;
  • dažādu veidu augu eļļas.


Pašlaik mēs radām biodegvielas fosilās degvielas maisījumu, kas ir piemērots visām benzīna un dīzeļdegvielas automašīnām.

Statoil pārdotā biodegviela 2009. gadā samazināja CO2 izmešu apjomu par aptuveni 300 000 tonnu. Šāds CO2 izmešu samazinājums pielīdzināms tam, ja no aprites izņemtu 90 000 ikdienā lietoto automašīnu.

Biodegvielas uzskatāmas par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt CO2 izmešu daudzumu transporta sektorā.

Pirmās paaudzes biodegvielas
Pašlaik mēs galvenokārt izmantojam pirmās paaudzes biodegvielas, kas tiek ražotas no tādām izejvielām kā rapšu sēklas, cukurniedres un labība. Rapšu sēklas un labība pārsvarā tiek iegūtas Eiropā, bet cukurniedru ieguvē dominē Austrumu Brazīlija, kas ir viena no lielākajiem un produktīvākajiem bioetanola ražotājiem.

Jaunās paaudzes biodegviela
Mēs esam iesaistījušies vairākos projektos, kas vērsti uz jaunu biodegvielu attīstību un testēšanu, un dažādu citu potenciālu rūpniecības izejvielu izmatošanu, piemēram:

  • celulozes materiāli;
  • atkritumi, tostarp dzīvnieku tauki un kviešu salmi.


Jauni biodegvielu avoti
Statoil atbalsta vairākus jaunas biodegvielas ieguves attīstības projektus, piemēram, no jūraszālēm un mikroaļģēm.

Biodegvielas un Statoil
Vairums mūsu piedāvāto degvielu satur maksimāli pieļaujamo biodegvielu procentu, balstītu uz doto produktu specifikāciju un starptautiskām normām. Mūsu degvielām rafinēšanas procesā vai glabātuvēs tiek pievienoti 5% biodegvielas.

Atlasot labākos iegūstamos degvielas piejaukumus, kas atbilst mūsu ražošanas un ilgtspējības pamatprasībām, Jūsu automašīna iegūst:

  • tīrāku dzinēju;
  • labāku apkopi;
  • uzlabotu degvielas sadegšanas procesu;
  • samazinātu videi kaitīgo izmešu daudzumu.


Rezultātā CO2 izmešu daudzums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam līmenim.