Pašreiz Valsts rezervēs ir vairāk kā divdesmit pieci ģeneratori, kas iegādāti stratēģiski svarīgu objektu, tostarp slimnīcu, glābšanas un citu dienestu apgādei ar elektroenerģiju ārkārtas apstākļos. Lai ģeneratori nepieciešamības gadījumā darbotos arī aukstos laika apstākļos, SIA „Latvija Statoil” ir vērsusi atbildīgo dienestu vadītāju uzmanību uz to, ka pašreiz ir piemērotākais brīdis, lai izvērtētu, vai nav nepieciešama ģeneratoru darbināšanai domāto dīzeļdegvielas krājumu nomaiņa.

Vasarā pirkta dīzeļdegviela var sasalt

SIA „Latvija Statoil” šoruden vērsās vairāki ģeneratoru apsaimniekotāji ar jautājumu – kāda ir ieteicamā rīcība, ja dīzeļdegviela krājumi iegādāti vasarā. Uzņēmuma eksperti rekomendē izvērtēt apstākļus, kādos degviela tiek uzglabāta. Ja degviela atrodas apsildāmās iekštelpās, tās nomaiņa atbilstoši sezonai var nebūt nepieciešama. Būtiskākais ir, lai vasarā iegādāta dīzeļdegviela neatdziest līdz -20 un vairāk grādiem pēc Celsija.

Ne-arktisko klašu dīzeļdegviela satur parafīnu. Ja degvielas temperatūra noslīd līdz -20 un vairāk grādiem, parafīns sabiezē, aizsprostojot degvielas padeves filtru. Rezultātā degvielas padeve ir apturēta un dzinējs nedarbojas. Arktisko klašu dīzeļdegviela ir attīrīta no parafīna un aukstos laika apstākļos nepievils, kas ir īpaši būtiski ārkārtas apstākļos.   

Pašlaik degvielas tirgotāji, tostarp SIA „Latvija Statoil”, kuri ziemas sezonā tirdzniecībā ievieš arktisko dīzeļdegvielu, jau ir pabeiguši pārēju uz 2. arktiskās klases dīzeļdegvielu.

Reizi gadā dīzeļdegviela būtu jānomaina

Savā vēstulē valsts institūcijām „Latvija Statoil” uzmanību vērš uz vairākiem ar krājumu uzglabāšanu saistītiem jautājumiem. „Pašreiz iestāžu un organizāciju vadītāju uzmanība ir koncentrēta uz funkciju nodrošināšanu ekonomiskās krīzes budžeta ietvaros.  Tāpēc jautājums par dīzeļdegvielas krājumiem, kas dažkārt valsts iedzīvotājiem var izrādīties izdzīvošanas jautājums, var paslīdēt garām,” saka Kaspars Skrābāns, SIA „Latvija Statoil” degvielas kategorijas vadītājs. „Latvijā ir piedzīvotas vairākas traģēdijas tāpēc, ka ir pietrūcis nepieciešamās uzmanības. Tāpēc izmantojam iespēju, kad ar savām zināšanām varam kalpot sabiedrībai.” 

Savā vēstulē uzņēmums arī atgādina, ka dīzeļdegviela uzglabāšanas laiks ir ierobežots, tāpēc ieteicams reizi gadā veikt laboratoriskas dīzeļdegvielas krājumu pārbaudes, vai vēl labāk – degvielas nomaiņu, laižot krājumus apritē autoparka darbināšanai.

Papildinformācijai: Margrieta Akmens, SIA „Latvija Statoil” komunikācijas konsultante.

Tālr.: 29 188 230. E-pasts: margrieta.akmens@gmail.com


Dīzeļdegvielas klasifikācija pēc LVS EN590:

“C” – filtrēšanās t° -5

“F” – filtrēšanās t° - 20

0. arktiskā klase - duļķošanās t° -10, filtrēšanās t° - 20

1. arktiskā klase – duļķošanās t° -16, filtrēšanās t° - 26

2. arktiskā klase – duļķošanās t° - 22, filtrēšanās t° -32