Šī gada sākumā "Latvija Statoil" ir uzsākusi sadarbību ar izglītības programmu "Iespējamā misija". 

"Iespējamā misija" ir nacionāla mēroga ierosme, kuras uzmanības centrā ir izglītība. "Iespējamās misijas" un arī "Latvija Statoil" mērķis ir nostiprināt izpratni par izglītību kā vērtību Latvijā.

Pagājušajā un šajā nedēļā daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki, to skaitā "Latvija Statoil" izpilddirektors Sandis Šteins, misijas popularizēšanas akcijas ietvaros devās uz dažādām Latvijas skolām, lai ar savu pieredzi un stāstu parādītu bērniem un jauniešiem, ka dzīvē viss ir iespējams – tikai jāapzinās savi mērķi un sapņi.

Sandis Šteins apmeklēja Pumuru vidusskolu, kur tikās ar skolēniem un skolotājiem! Rakstu no šīs skolas skolotāja un video par to variet skatīt šeit: http://www.iespejamamisija.lv/lv/akcija_2010/kalendars/sandis_steins/

"Latvija Statoil" misiju atbalstīs finansiāli, kā arī sniegsim palīdzību citos veidos – gan atbalstot informatīvi, gan nododot savas profesionālās zināšanas!

"Iespējamā misija" Latvijā ir radīta, balstoties uz līdzīgu organizāciju pieredzi ārzemēs. Programmu vadītāji izraugās un sagatavo motivētus un apdāvinātus augstskolu beidzējus vismaz divu gadu darbam skolā. Misijas mērķis ir ievest izglītības sistēmā jaunus, talantīgus augstskolu absolventus ar līderu dotībām un labiem akadēmiskiem sasniegumiem, lai tā kļūtu par mūsdienīgu un vispārējai Latvijas attīstībai atbilstīgu nozari. Šo jauniešu talants un enerģija palīdzēs veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem.

Šobrīd dažādās skolās visā Latvijā ikdienu strādā 26 Iespējamās misijas jaunie skolotāji – talantīgi, rūpīgi atlasīti un sagatavoti augstskolu absolventi, kas kā savu pirmo profesionālo izaicinājumu izvēlējušies darbu skolā. Palielinoties programmas atbalstam, skolām būs iespējams piesaistīt arvien jaunus un jaunus talantus!