„Lielajā talkā” šogad plānots divreiz lielāks dalībnieku skaits nekā pērn, tāpēc „Lielās talkas” organizatori aicina talkas dienā īpašu uzmanību pievērst drošības noteikumiem un talku neuztvert tikai kā vienas dienas akciju. „Lielās Talkas” organizatori kopā ar atbalstītājiem „Latvija Statoil” un AAS „BALTA” ir sagatavojuši piecus „laba talcinieka” baušļus. Turklāt „Lielā Talka” un ”BALTA” izsludina arī ceļojošo balvu „Zelta grābeklis”, kuru plānots pasniegt katru gadu labākajiem, atraktīvākajiem un aktīvākajiem talciniekiem katrā reģionā.

„Plānojam, ka „Lielajā Talkā” šogad varētu piedalīties aptuveni 200 000 talcinieku, kas ir grandiozs skaitlis un daudzkārt pārsniedz visu laiku lielākā Latvijas pasākuma – Dziesmu svētku – dalībnieku skaitu. Tomēr negribētu „Lielo Talku” pārvērst par vienas dienas akciju. Ja vēlamies sasniegt „Lielās Talkas” virsmērķi – Latvija kā tīrākā valsts pasaulē, tad nepieciešams visu talcinieku iesaistīšanās Latvijas sakopšanā visa gada garumā,” uzsver „Lielās Talkas” projekta vadītāja Vita Jaunzeme.

Drošība, „zaļā domāšana”, kopīgs darbs, kas vērsts uz ilgtermiņa mērķiem un prieks

„Pirmkārt, šā gada lielais talcinieku skaits pieprasa jo īpašu vērību pievērst drošas un pareizas talkošanas noteikumiem. Atgādinām, ka katram talciniekam vajadzētu sev sagādāt cimdus, kā arī piemērotu apģērbu, lai nodrošinātos pret ērču kodumiem. Tāpat svarīgi ir visus atkritumus pacelt ar rokām, nevis grābt kaudzēs un pēc tam pārlikt ar rokām maisos, jo tā var nepamanīt kādu stikla gabalu vai šļirci. Ar drošības noteikumiem jāiepazīstina arī bērni, kuriem īpaši jāpiekodina, ka par dīvainiem, neparastiem „atradumiem” nekavējoties jāziņo vecākiem un bērni jo īpaši jāuzrauga talkošanas vietās, kas atrodas tuvu ūdenskrātuvēm,” norāda „Lielās Talkas” atbalstītājs un Nacionālo bruņoto spēku dižkareivis Raimonds Bergmanis.

„Otrkārt, labs talcinieks rūpējas par vidi ne tikai talkas dienā, bet arī ikdienā ir „zaļi domājošs”. Tas ir īpašs dzīvesveids un rūpīga attieksme pret lietām, un sākt var ar mazumiņu - taupīt elektroenerģiju, ūdens patēriņu, izlietotās baterijas un sadzīves elektrotehniku nogādāt savākšanas punktos, šķirot atkritumus. Mūsu, „Latvija Statoil”, pieredze rāda, ka, sākot ar maziem darbiem, var sasniegt patiesi lielus mērķus. Mēs bijām pirmie, kas uzsāka biodegvielas tirdzniecību Latvijā, bijām pirmie, kas jautāja klientiem, vai viņiem tiešām nepieciešams maisiņš, un viens no mūsu mērķiem ir sasniegts - mēs šobrīd domājam par vidi ik reizi -  gan īstenojot lielākus, gan mazākus projektus,” stāsta uzņēmuma „Latvija Statoil” vadības grupas pārstāve Dace Lodziņa.

„Treškārt, labs talcinieks spēj iedvesmot savus apkārtējos, un tāpēc aicinām ikvienu talcinieku ne vien pašam piedalīties „Lielajā Talkā”, bet arī aicināt piedalīties draugus, radus, kaimiņus, sadarbības partnerus un klientus. Lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti, mēs šogad izaicinām ikvienu talcinieku uz draudzīgu sāncensību par katra reģiona labāko talcinieku grupu, kas savā īpašumā saņems jaundibināto „Lielās Talkas” un „BALTA” ceļojošo balvu „Zelta grābeklis”. Kopīgs darbs vienotā komandā rit raiti, sniedz prieku un gandarījumu – par to esam pārliecinājušies, strādājot kā brīvprātīgie dažādus sabiedrībai nozīmīgus darbus” , atzīst AAS „BALTA” valdes priekšsēdētāja Tāra Nīvseja.

„Ceturtkārt, mūsu kopējā apņemšanās ir sasniegt mērķi 10 gadu laikā, tāpēc jo svarīgāk talkas mērķi ir popularizēt ikdienā, ne tikai 24. aprīlī. „Lielās Talkas” organizatori šogad ieguldījuši daudz darba, lai piesaistītu „Lielajai Talkai” vēl vairāk bērnu un jauniešu, un arī šie baušļi izstrādāti, lai celtu zināšanas un izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabu un apkārtni,” norāda V. Jaunzeme.

„Visbeidzot, piektkārt, aicinām 24. aprīlī izbaudīt „Lielo Talku” un doties uz to ar prieku, gūstot gandarījumu no kopā būšanas un labi paveikta darba,” - tā „Lielās Talkas” organizatori.

Par „Lielās Talkas” un „BALTA” ceļojošo balvu ”Zelta grābeklis”

Balva tiks pasniegta katra Latvijas reģiona labākajam talcinieku kolektīvam, kas ir izcēlušies ar īpaši aktīvu iesaistīšanos „Lielās Talkas” aktivitātēs, vienlaikus, sniedzot ievērojamu ieguldījumu nozīmīgu sava reģiona objektu sakopšanā un uzlabošanā, tādējādi radot paliekošu vērtību ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Uz ”Zelta grābekļa” balvu var pretendēt jebkurš „Lielās Talkas” dalībnieku kolektīvs, kas ir oficiāli pieteicis savu dalību talkā. Par balvas piešķiršanu līdz 30. aprīlim lems īpaša žūrijas komisija, kuras sastāvā ietilpst „Lielās Talkas” organizatoru, AAS „BALTA” un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kas, ņemot vērā reģionālo talkas koordinatoru ieteikumus, vērtēs katra balvas pretendenta sniegumu.