„Latvija Statoil” sasniegusi lieliskus panākumus Latvijas uzņēmumu Reputācijas TOPā, kas tika pasludināts ceturtdien, 27.maijā. Kopvērtējumā starp visiem Latvijas uzņēmumiem Statoil ir ieņēmis augsto 5.vietu, savukārt tirdzniecības nozares uzņēmumu vidū pirmo vietu.

„Reputāciju veido daudz un dažādu nianšu. Ar šo rezultātu mēs esam vēlreiz pierādījuši, ka pret katru niansi, kas ir svarīga klientiem un darbiniekiem, mēs attiecamies ar vislielāko uzmanību un atbildības sajūtu. Un tas viss rezultējas izcilos panākumos, ar kuriem mēs droši varam būt lepni gan šeit, Latvijā, gan mūsu Eiropas organizācijas ietvaros. Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem mūsu darbiniekiem par ieguldījumu reputācijas stiprināšanā un klientiem par izrādīto uzticību. Degvielas mazumtirdzniecība ir sarežģīts bizness,  tāpēc ir dubultprieks par sasniegto,"  norāda Sandis Šteins, "Latvija Statoil" izpilddirektors.  

Par reputācijas topu:

Reputācijas TOPu veido uzņēmums Nords Porter Novelli, sadarbojoties ar laikrakstu "Diena" un socioloģisko pētījumu kompāniju SKDS. Dati Reputācijas topa izveidei tiek iegūti, veicot divas – Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un uzņēmumu vadītāju aptaujas, kurās attiecīgi šogad piedalījās 2000 iedzīvotāju un 400 lielāko uzņēmumu vadītāji. Katra uzņēmuma kopējo reputācijas vērtējumu veido rezultāts sešos atsevišķos reputācijas faktoros.

Respondenti vērtē, vai uzņēmumam ir labi produkti un pakalpojumi, vai tas ir labs darba devējs, tam ir laba korporatīvā komunikācija, tas rūpējas par sabiedrības labklājību, ir uz nākotni orientēts un atbildīgs pret vidi. Katrs reputācijas faktors respondentiem tiek detalizēti paskaidrots, izmantojot 3 - 4 apgalvojumus.

Pirmo vietu Reputācijas TOPā šogad ieņēma Latvijas Mobilais Telefons, 2.vietu uzņēmums „Lido”, savukārt trešajā vietā ierindojās uzņēmums „Spilva”, apsteidzot kompāniju „Laima”.

"Latvija Statoil" veikums iepriekšējos gados:

2005.gadā 11. vieta

2006.gadā 17. vieta

2007.gadā 13. vieta

2008.gadā 12. vieta

2009.gadā 3. vieta

2010.gadā 5. vieta