Svētku laikā uzņēmums „Latvija Statoil” sadarbībā ar „Drošas Braukšanas Skolu” apmācīs  X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku 700 autobusu vadītājus drošākas un ekonomiskas braukšanas iemaņās. Autobusu šoferi saņems apmācības kursa „Statoil Eko ceļš” ietvaros īpaši šim nolūkam uzstādītās teltīs, kas atradīsies gan pie Mežaparka Lielās estrādes, gan pie „Daugavas stadiona” dienās, kad dalībniekiem noritēs aktīvi mēģinājumi.

Pirms tam drošas braukšanas apmācības instrukcija ir sniegta jau 40 svētku organizatoriem no visas Latvijas.

„Dziesmu svētku norises laikā Rīgas intensīvajā satiksmē būs jāiekļaujas vēl 700 autobusiem, kas pārvadās svētku dalībnieku kolektīvus. Turklāt lielākā daļa no autobusu vadītājiem nepārzina galvaspilsētas satiksmi ikdienā, bet tieši viņiem būs jāparūpējas par savlaicīgu bērnu nokļūšanu mēģinājumu un koncertu vietās. Diemžēl incidenti ar dalībnieku autobusiem iepriekšējo svētku laikā liecina, ka atgādinājumi par drošu braukšanu ir jāatkārto vēl, vēl un vēl, īpaši, ja tas attiecas uz bērnu pārvadāšanu,” norāda „Latvija Statoil” izpilddirektors Sandis Šteins.

Dziesmu svētkos piedalīsies 30 000 dalībnieku, bet 700 autobusi katru dienu veiks vismaz četrus līdz sešus pārvadājumus ar svētku dalībniekiem uz  naktsmītnēm, mēģinājumiem, koncertu norises vietām. Tātad kopuma svētku laikā autobusi ar dalībniekiem veiks vismaz 3000 pārbraucienu.

„Uzmanīgiem svētku norises dienās vajadzētu būt ne tikai svētku dalībnieku autobusu šoferiem, bet arī pārējiem autovadītājiem. Bērni, kas priecājas par nokļūšanu svētkos un galvaspilsētā, mēdz aizmirst, ka uz ceļa jāievēro drošības noteikumi un ka Rīgā pārējiem ikdienas dzīve turpinās ierastajā ritmā,” skaidro Andris Pļavenieks, „Drošas Braukšanas Skolas” apmācību direktors.

 Arī kolektīvu vadītājiem jāpārbauda drošības noteikumu ievērošana

Kolektīvu vadītājiem vai to bērnu vecākiem, kas svētku laikā būs atbildīgi par autotransporta sagādi un rezervēšanu svētkiem, būtu pašiem personīgi jāpārliecinās un jāpārbauda vairāki drošības nosacījumi:

·         autobusa tehniskās apskates derīgums,

·         OCTA esamība uz autobusa lietošanas laiku,

·         autobusa vadītāja tiesības vadīt transporta līdzekli,

·         autobusa komplektācija ar nepieciešamajiem drošības līdzekļiem (derīgiem uguns dzēšamajiem aparātiem, aptieciņu un avārijas trijstūri),

·         vai norādītas evakuācijas izejas ar nepieciešamo inventāru (āmuriem),

·         vai autobuss aprīkots ar pazīšanās zīmēm (atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 257. punktu),

·         vai ir divi sarkani karodziņi, ar kuriem pavadīt skolēnu grupu.

Ar jaunajām iemaņām izdosies ietaupīt 

„Starp  jēdzieniem „droša braukšana” un „ekonomiska braukšana” var likt vienādības zīmi. Autobusu šoferiem piedāvāsim apmācību „Statoil Eko ceļš”, kas ir praktisks ekonomiskas braukšanas mācību kurss, un, sekmīgi apgūstot zināšanas, autovadītājs var ietaupīt degvielas izdevumus līdz pat 10-15%. Ņemot vērā šī gada ierobežotos līdzekļus gan svētku rīkotājiem, gan dalībniekiem, domāju, ka apmācības būs vērā ņemams ieguvums ne tikai drošībai, bet arī ietaupījums izdevumiem,” uzsver Sandis Šteins.

"Latvija Statoil" ar lepnumu ir jau ilggadīgs Dziesmu un deju svētku atbalstītājs.