Šodien, 28. oktobrī, 16 labas prakses piemēru konkurencē „Latvija Statoil” veikums drošu un nekaitīgu darba apstākļu radīšanā atzīts par ievērojamāko un inovatīvāko, un uzņēmums apbalvots ar „Zelta ķiveri 2010”. Balvu uzņēmumam pasniedza Latvijas labklājības ministrs Uldis Augulis un Valsts Darba inspekcijas direktors Arnis Luhse.

„Zelta ķivere 2010” „Latvija Statoil” piešķirta par „Drošas uzvedības programmu” – Latvijā vēl nebijuša mēroga apmācību, uz kuru uzņēmums aicināja ne vien savus darbiniekus, bet arī sadarbības partnerus. Divu dienu laikā apmācības apmeklēja vairāk ka 800 dalībnieku. Tagad "Latvija Statoil" ir izvirzīts Eiropas mēroga Labas prakses balvas konkursam, kas noslēgsies 2011.gada pavasarī Bilbao, Spānijā.

"Priecājos, ka ir uzņēmumi, kuri izprot darba drošības nozīmi, un darba drošība ir ne tikai uz "papīra", bet praktiski tiek ieviesta ikdienas darba norisē. Tie ir uzņēmumi, kuri apzinās darbinieku vērtību, gādājot par drošas darba vides attīstību. Darba vides uzlabojumi un rūpes par darbiniekiem nenoliedzami veicina visu darbinieku lojalitāti un darba produktivitāti uzņēmumā. Tomēr jāuzsver, ka darba drošība nav tikai darba devēja atbildība, katram darbiniekam ir jāatbild par savu un kolēģu drošību, jo ne vienmēr darba devējs varēs stāvēt blakus, liekot galvā ķiveres," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Par 40% samazināts zādzību skaits stacijās

Kā uzsver Viesturs Astičs, „Latvijas Statoil” vadības pārstāvis, „Vide. Veselība. Drošība” departamenta vadītājs, uzņēmuma būtiskākais panākums šobrīd ir tas, ka darbinieki ne tikai ievēro drošības instrukcijas, bet paši labprāt iesaistās to pilnveidē. Pateicoties tam, zādzību skaits „Statoil” stacijās pērn, salīdzinot ar 2008. gadu, ir sarucis par 40%, un ir ievērojami samazinājies nopietnu negadījumu skaits.

„Pētījumi rāda, ka drošība visbiežāk ir tikai formalitāte. Balstoties uz cerību, ka gan jau nekas nenotiks, populārs ir pieņēmums, ka drošība prasa tikai ieguldījumus, bet naudu nepelna. Mūsu skaitļi pierāda, ka drošības jautājumiem, pret kuriem sabiedrība ikdienā bieži izturas formāli, ir ļoti liela ietekme uz uzņēmuma finanšu un valsts ekonomiskajiem rādītājiem,” saka V. Astičs. „Jāatceras, ka jebkura zādzība nozīmē zaudējumus, kas ir jāatpelna, valsts resursu tērēšanu, piesaistot drošības dienestus, un prāvus izdevumus, ja, nedod Dievs, negadījumam ir sekas.”  

Darbinieku aktivitāte ik gadu pieaug

Pērn darbinieku ziņojumu un ieteikumu skaits par drošības jautājumiem „Latvija Statoil” pārsniedza jau 1000.  Tas ir lielāks kā 2008. gadā, vai 2007. gadā, kad ziņojumu skaits sasniedza 688. „Faktiski no tā varam izdarīt divus ļoti būtiskus secinājumus,” noslēdz V. Astičs. „Pirmkārt, darbinieku sodīšana par instrukciju pārkāpumiem noteikti ir vājāka stratēģija, nekā darbinieku iesaistīšana uzlabojumu izstrādē un vadības atbalsts to uzlabošanā. Un otrkārt – drošība ir dzīva tikai tad, ja katrs apzināmies savu līdzatbildību un to, ka drošība ir mūsu ikdienas uzvedības kultūras sastāvdaļa.”

Uzziņai

„Zelta ķivere 2010” pasniegšanu organizē Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru. Pieteikties labas prakses balvai Latvijas uzņēmumi tika aicināti jau septīto reizi. Konkurss norit Eiropas kampaņas par drošības uzturēšanu darbā ietvaros un tā mērķis ir veicināt integrētu vadības pieeju drošai darba vietu uzturēšanai.

 

„Latvija Statoil” ir populārākais mazumtirgotājs Latvijā, kā arī jau četrus gadus pēc kārtas lielākais nodokļu maksātājs Latvijā. 69 „Statoil” stacijās (56 pilna servisa, 7 franšīzes un 6 automātiskās uzpildes stacijas) strādā aptuveni 820 darbinieku, to skaitā franšīzēs strādājošie.

Papildinformācija: Margrieta Akmens, komunikācijas konsultante.

Tālr.: 29 188 230. E-pasts: margrieta.akmens@gmail.com