Vēl mēnesi – līdz 15. aprīlim, „Vītolu fonds” pieņem pieteikumus stipendijām 2011./2012. mācību gadam. „Vītolu fonda” mērķis ir ar savām un ziedotāju stipendijām palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. „Latvija Statoil”, kas ar „Vītolu fondu” sadarbojas kopš tā dibināšanas 2002. gadā, šogad – 2011.gadā fonda administrētajām stipendijām atvēlējis 17 tūkstošus latu. Kopumā kopš 2002. gada „Latvija Statoil” talantīgu jauniešu stipendijām atvēlējis jau 111 tūkstošus latu.

Laikā līdz 2010. gadam „Latvija Statoil” piešķirtos līdzekļus izglītības iegūšanai izmantojuši jau vairāk nekā 40 jaunieši. Daudzi no tiem studijas jau ir pabeiguši. Savukārt šajā mācību gadā uzņēmuma atvēlētos līdzekļus savām studijām izmanto vēl 14 studenti. „Latvija Statoil” stipendiātu vidū ir dabas, pedagoģijas, informācijas tehnoloģiju, fizikas, matemātikas un citu specialitāšu studenti.

Detalizētāku informāciju par pieteikšanos stipendijām nākošajam studiju gadam var atrast fonda Interneta mājas lapā www.vitolufonds.lv