Pirmās izlozes 08.02.2011. uzvarētājs
Normunds Kuka, tālrunis 29211...

Otrās izlozes 15.02.2011. uzvarētājs
Mārtiņš Krupke, tālrunis 20210...

Trešās izlozes 22.02.2011. uzvarētājs
Maiga Lībiete, tālrunis 26440...

Ceturtās izlozes 01.03.2011. uzvarētājs
Kārlis Drūnesis, tālrunis 20233...

Piektās izlozes 08.03.2011. uzvarētājs
Aivars Purmalis, tālrunis 29108...

Sestās izlozes 15.03.2011. uzvarētājs
Juris Mende, tālrunis 29267...

Septītās izlozes 22.03.2011. uzvarētājs
Signe Spandega, tālrunis 29128...

Astotās izlozes 29.03.2011. uzvarētājs
Jeļena Dokošenko, tālrunis 29406...

Devītās izlozes 05.04.2011. uzvarētājs
Aleksandra Grigorjeva, tālrunis 26181...

Desmitās izlozes 12.04.2011. uzvarētājs
Egīls Zolners, tālrunis 29971...