6. februārī, vienlaikus sešās Latvijas pilsētās atklājot Labdarības Skolu, tika aizsākta jauna labdarības kustība, kas bērnus un jauniešus iesaistīs praktiskā labdarībā.

Labdarības Skola tiek uzsākta deviņās Latvijas skolās, kurās projektu nedēļas ietvaros skolēni kopā ar skolotājiem un vietējām labdarības organizācijām īsteno visdažādākos pašu izplānotus labdarības pasākumus. Programmas turpinājumā paredzētas aktivitātes skolēnu brīvlaikā, bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs un augstskolās.

„Latvijā vairums cilvēku uzskata, ka ir jāziedo. Tie ziedo galvenokārt naudu un mantas, un vairumā gadījumu ziedošana norit kampaņveidīgi. Latvijā trūkst labdarības tradīciju, kuras balstās audzināšanā. Lai skolēnos veicinātu iniciatīvu, izpratni un pārliecību par to, ko paši var ietekmēt, vēlamies bērnus praktiski iesaistīt pārmaiņu veidošanā”, stāsta Labdarības Skolas idejas aizsācēja Ilze Šēfere-Siliņa.
World Giving Index 2011. gada pētījumā Latvija ievietota 118. vietā (no 153 aptaujātajām). Pētījumā „Labdarības izpratne un attieksme Latvijā, īpaši skolēnu vidū” secināts, ka bērnos nav izpratnes par kopējā labuma nozīmi, ka paši bērni nav gatavi uzņemties iniciatīvu, pašorganizēties, sniegt palīdzību, darboties brīvprātīgi. Labdarības Skolas ietvaros skolēniem ir iespēja sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām iesaistīties pašu izplānotās labdarības aktivitātēs, tādējādi saskaroties ar konkrētām problēmu situācijām, redzot tām risinājumu un piedaloties problēmas mazināšanā. Tas savukārt veido bērnos piederību videi, kurā tie dzīvo, vienlaikus attīstot sadarbošanos, līdzjūtību un iecietību.

"Latvija Statoil" kā viens no pirmajiem Labdarības Skolas atbalstītājiem, ar savu piemēru aicina citus uzņēmumus veicināt pašorganizēšanos, lai iesaistītos labdarībā: papildu uzņēmuma finansiālajam atbalstam šai kustībai, Statoil darbinieki paši palīdzēs skolēniem īstenot dažādus labdarības projektus.

Labarības Skolas kustība aicina tai pievienoties ikvienu skolu, lai kopā veidotu filantropijas kultūru un tradīcijas! Internetā www.labdaribasfaktors.lv sadaļā Labdarības Skola pieejama izstrādāta informatīvi izglītojoša materiālu pakete skolu vadībai un skolotājiem, kā arī filma „Labdarības Līga”  un labdarības spēle internetā.

Labdarības Skolas ietvaros paveiktie skolēnu labie darbi būs apkopoti un ievietoti internetā www.draugiem.lv/lskola.

Video par Labdarības līgu:

 

Labdarības Skola ir kustība ar misiju iesaistīt Latvijas bērnus un jauniešus labdarībā. Tās mērķis ir ar izglītošanu un praktisku līdzdalību veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai, ir atbildīga un ņem dalību tās norisēs, kurai nerūp tikai pašlabums, bet kas izprot vietējās sabiedrības vajadzības un iesaistās tās problēmu risināšanā.

Labdarības Skolu organizē sabiedriskā labuma fonds „Charity Factors” (Labdarības Faktors) sadarbībā ar Talsu novada fondu, Valmieras novada fondu, Alūksnes un Apes novadu fondu, Liepājas novada fondu un Lielvārdes Attīstības fondu.

Pirmās Labdarības skolas, kuras jau pievienojušās šai kustībai ir Rīgas 64. vidusskola, Humanitārā privātģimnāzija, Talsu pamatskola, Valmieras Viestura vidusskola, E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzija, Malienas pamatskola, Grobiņas pamatskola, Nīcas vidusskola un Jumpravas  vidusskola.

Paldies Latvija Statoil par atbalstu Labdarības Skolas iniciatīvas uzsākšanai! Iniciatīvu Labdarības Skola finansiāli atbalsta Ārkārtas palīdzības fonds. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.