SIA „Latvija Statoil” sadarbībā  ar AS „Latvijas Valsts meži” šā gada 9. maijā organizētajā pavasara talkā piedalījušies Statoil darbinieki ar savām ģimenēm, kā arī sadarbības partneri no uzņēmumiem PriceWaterhouseCoopers, SIA Inspeca Latvia un SIA Ekodienests. Talkas laikā Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē nospodrinātas trīs Latvijas pērles - vērtīgi kultūrvēstures un dabas apskates objekti.

Jau trešo gadu pēc kārtas Statoil darbinieki sanāk kopā , lai sakoptu kādas no skaistākajam Latvijas vietām. Arī šogad devāmies ārpus Rīgas, un mūsu galamērķi bija – Užavas dabas liegums, ūdenskrātuve ,,Karogi” un Gārsenes pils apkārtne.

Statoil lielajā talkā strādājām godam. Visi plānotie darbi tika paveikti ar uzviju! Visās talkas vietās talkotāji bija uzcītīgi un kārtējo reizi pārsteidza ar savu ātro un kvalitatīvo darbu!

Karogi -  atpūtas vieta, kuru sākām iekārtot pagājušajā gadā - papildinājām ar volejbola laukumu. Sakārtojām un iztīrījām karjera krastus. Sakopām mežmalu.

Vidzemes pērle - ūdenskrātuve „Karogi”

Ūdenskrātuve „Karogi” savulaik veidota kā atpūtas objekts tūristiem. Tā atrodas ainaviska meža malā Karogupītes ielejā ar 400 miljonu gadu veciem devona smilšakmeņu atsegumiem, kur vērojami mūsdienu ģeoloģiskie procesi.

Netālu no ūdenskrātuves - Salacas kreisās pietekas Karogupītes labajā krastā, atrodas „Karogu” alas.

Blakus talkas vietai atrodas viena no garākajām (24 m) Salacas alām - Vīksnu ala. Tās grīdas laukums ir 41 m2. Ala izveidojusies ap 5 m augstā dzeltena smilšakmens iezī. Uzskata, ka ala radusies tikai 20. gs. 2. pusē avota iztekas vietā. Alai ir divi - 8 un 4,4 m gari, sānzari.

Nedaudz virs Vīksnu alas 12 m augstajā upes krastā ir otra ala ar trīs ejām, kuru kopējais garums sasniedz ap 20 m. Lejpus Vīksnu alai zem ūdens atsedzas dolomīts.

http://www.vietas.lv

Užavā piekraste tika attīrīta no dažādiem gružiem, un , jo dziļāk mežā iekšā gājām, jo vairāk gružus salasījām. Viena no skaistākajām pludmalēm ir sakopta, un Užavas piekrastes skaistums būs vēl baudāmāks.

Ziemeļkurzemes pērle – jūras piekraste Užavas dabas liegumā

Plašā, oļu tuksnesim līdzīgā pelēko kāpu ainava ir tik neparasta, ka pārsteidz katru, kas to redz pirmo reizi. Užavas dabas liegums izveidots, lai saglabātu īpaši aizsargājamo sugu atradnes un īpaši aizsargājamos jūras piekrastes augus.

Lieguma teritorijā sastopami ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā reti augi, ainaviski unikālas un cilvēku maz skartas pelēkās kāpas, kā arī jūrmalas kāpas, ko klāj vecas priežu audzes.

Uz dienvidiem no Užavas bākas atrodas Latvijā lielākā āķveida kāpa. Starp āķveida kāpu un jūru izveidojusies tuksnesim līdzīga ainava – atklāta kāpa ar nelieliem augāja pauguriņiem un saliņām. Šīs kāpas pieder savdabīgajām pelēkajām kāpām, kas radušās, vējiem nopūšot smiltis un atstājot granti un oļus.

http://www.uzava.lv

Gārsenē darbi netrūka. Trīs tiltiņi uzcelti, parka takas sakoptas. Gārsenes pils parks pēc mūsu talcinieku paveiktā ir vēl krāšņāks un ērtāks tā apmeklētajiem. Gārsenē talcinieki strādāja visilgāk – pat pēc pusdienām devās atpakaļ un darba vietām, lai pabeigtu iesāktos darbus, un visi paredzētais būtu paveikts.

Zemgales pērle - Gārsenes pils

Gārsenes pils pašā Lietuvas pierobežā celta 1856. – 1860.g. neogotiskā stilā un ir Gārsenes pagasta lielākais lepnums. Pagasta vēsture cieši saistās ar baronu Boninghauzenu – Budbergu dzimtas 11 paaudžu saimniekošanu Gārsenē.

Pilij ir savs muzejs un divas tūrisma takas, kas izveidotas Dienvidsusējas upes senlejas krastos. “Zaļā” taka nepilnu divus stundu laikā aizvedīs pie Tējas kalniņa – baronu ģimenes atpūtas vietas netālu no Gārsenes ūdens dzirnavām, izvadīs pa ošu aleju ar dainu akmeni, parādīs Trejmeitiņas, altārakmeni un Mīlestības saliņu. Līkumotā un stāvā taka apmeklētājus aizved līdz lielajam Lutausim, no kura netālu izveidotas vairākas atpūtas vietas.

Otra taka aizvedīs uz Gārsenes baznīcu, kas celta kā pēdējā pils barona Leonarda pateicības dāvana viņa agri mirušajai sievai Ģertrūdei. Baznīcai īpašu krāšņumu piešķir tās iekšējā koka apdare.

http://www.pilis.lv

PALDIES visiem talciniekiem!