Krīzes kontekstā bieži izskanējis apgalvojums – krīzei beidzoties, pasaule būs mainījusies un vecās sistēmas vairs nestrādās. Jaunās tendences degvielas mazumtirdzniecībā, ērtas iepirkšanās segmentā un servisa pakalpojumu izmantošanā sāk iezīmēt „jaunās” ekonomikas aprises.

 

Pašreiz pārdotās degvielas apjoms tuvojas tam, kāds pārdots 2006.  gadā, tāpat arī apgrozījums no preču pārdošanas veikalā, kā arī servisa pakalpojumu apgrozījums atbilst apgrozījumam 2006. gadā. Taču ir aplami apgalvot, ka atgriežamies vairākus gadus senā pagātnē. Cilvēku zināšanas, attieksme un motivācija ir ievērojami mainījusies.

 

3.jūnijā rīkojām preses konferenci, kurā informējām par jaunākajām tendencēm degvielas mazumtirdzniecībā un ērtas iepirkšanas segmentā. Šeit variet iepazīties ar mūsu sagatavoto prezentāciju, kurā papildus atradīsiet arī skaidrojumu par degvielas cenu veidošanas mehānismu.

 

Vairāk info: