Laiks pieteikt kandidātus „Latvija Statoil” Gada balvai “Vide. Veselība. Drošība – 2007”

God. sadarbības partneri!

Turpinot jau pirms pieciem gadiem aizsākto tradīciju, aicinu Jūs atkal padomāt par veikumu vides, veselības un drošības jomās un līdz 2008. gada 8. februārim izvirzīt savu kandidātu „Latvija Statoil” Gada balvai “Vide. Veselība. Drošība - 2007”.

Augsti vides, veselības un drošības (VVD) standarti ir Statoil darbības neatņemama sastāvdaļa. Sākot no naftas ieguves platformām Ziemeļjūrā un beidzot ar katru degvielas uzpildes staciju, uzņēmums rūpējas par vides aizsardzību, savu darbinieku un sabiedrības veselību, veicina augstu drošības standartu ievērošanu. Turklāt vides, veselības un drošības aspekts ir būtisks gan mums, gan mūsu akcionāriem, gan sabiedrībai kopumā.

Tāpat kā iepriekš, arī 2007. gada VVD balvai jāatspoguļo mūsu sasniegumi un jāpalīdz apzināties, kā VVD mērķus īstenojam dzīvē. Mūsu galvenais uzstādījums - nulles kaitējums videi, veselībai un drošībai - ir mērķis, kuru iespējams īstenot tikai ar visu kopīgiem spēkiem. Tāpēc ir svarīgi, ka gan uzņēmuma darbinieki, gan mūsu sadarbības partneri VVD vadlīnijas izprot un ikdienā rīkojas saskaņā ar tām.

Aicinu ikvienu nominēt Gada balvai savus darbabiedrus vai sadarbības partnerus, lai tādējādi izteiktu atzinību saviem kolēģiem un partneriem, kuru ieguldījums un sasniegtie rezultāti apliecina StatoilHydro VVD politikas dzīvotspēju un kuri 2007. gadā ir sekmējuši uzņēmuma attīstību.

Nosakot uzvarētājus, vadīsimies pēc sekojošiem kritērijiem:

  •    Rīcība, kas palīdzējusi sasniegt labākus VVD rezultātus;
  •    Rezultāts sasniegts, pateicoties labam un sistemātiskam darbam saskaņā ar VVD vadlīnijām;
  •    To raksturo radoša pieeja un inovatīvi risinājumi;
  •    Tā ir veicinājusi „Latvija Statoil” atpazīstamību un stiprinājusi uzņēmuma tēlu;
  •    Tā ir piemērs citiem darbiniekiem, struktūrvienībām, mūsu partneriem;
  •    Tā liecina par „Latvija Statoil” vērtību izpratni un ir ieguldījums šo vērtību stiprināšanā.


Statoil Gada balvas “Vide. Veselība. Drošība - 2007” kandidātu godināšana un balvu pasniegšana notiks 2008. gada 22. februārī.

Piesakiet kandidātus līdz 2008. gada 8. februārim, izmantojot pieteikuma anketu (282.45 KB)!

Ceru uz jūsu atsaucību, izvērtējot un izvirzot balvas kandidātus!

Baiba Anda Rubesa, izpilddirektorePapildus informācija:

Viesturs Astičs, tel. 7088117, 29221102 / e-pasts: vast@statoil.com