Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) otrdien, 12.maijā, apbalvoja SIA „ Latvija Statoil” kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, kas apliecinājis īpašas rūpes par saviem darbiniekiem. Balva tika pasniegta par preventīvās darba aizsardzības kultūras iedzīvināšanu, proti, par Statoil īstenoto „Drošas uzvedības programmu”.

Svinīgā pasākumā tika godināti drosmīgākie sociāli atbildīgie uzņēmumi, kas pērn īstenojuši pasākumus darbinieku tiesību un drošības uzlabošanai.

Konkursa izpratnē labās prakses piemēri bija jau praksē ieviesti risinājumi ar mērķi veicināt darba drošību, darba tiesiskās attiecības un sociālo dialogu darba vietā, kā arī pasākumi nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai, jaunu darbinieku piesaistei un esošo darba vietu saglabāšanai.

Speciālisti no LBAS, Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Darba drošības un vides veselības institūta vērtēja pieteikumus, kurus bija iesnieguši 16 dažādu nozaru un reģionu uzņēmumu.

„Drošas uzvedības programma” ir viens no „ Latvija Statoil” Vides.Veselības.Drošības (VVD) galvenajiem elementiem jeb rīkiem, kas palīdz uzņēmumam samazināt negadījumus. Programmas būtība ir katra darbinieka personīgās atbildības stiprināšana un veicināšana, domājot par drošību darba vietā. Pērn „Latvija Statoil” sarīkoja Latvijā vēl nebijuša mēroga „Drošas uzvedības programmas” dienas, kurās piedalījās visi uzņēmuma darbinieki un virkne partneru. Kopā abu dienu laikā programmu apmeklēja ap 800 dalībnieku, kuri noklausījās drošas uzvedības apmācības kursu.

LBAS ir organizācija, kas īsteno arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu profesionālu aizstāvību. LBAS dalīborganizācijas ir 21 neatkarīga arodbiedrība, kas pārstāv dažādas Latvijas tautsaimniecības nozares visos Latvijas reģionos.