Ceturtdien, 8.septembrī, Labklājības ministrija godināja 12 Latvijas uzņēmumus, kuriem šogad ir piešķirts ģimenei draudzīga komersanta statuss. Apbalvojumu no labklājības ministres Ilonas Jurševskas saņēma arī „Latvija Statoil”.

Statusa piešķiršana ir Labklājības ministrijas īstenots projekts, lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.

Šogad 12 uzņēmumi, kuri saņēma minēto statusu, tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu ministrija piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenes ar maziem bērniem. Tāpat tiek vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī komersanta politikas orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u.c..