Lai informētu iedzīvotājus par viņu patērētāju tiesībām, SIA ”Latvija Statoil” ir pievienojusies Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Eiropas Komisijas informatīvajai kampaņai „Runā Droši! Tās ir Tavas patērētāja tiesības Eiropas Savienībā!".

 

Kampaņas informatīvie materiāli:

Faktu lapa: Preču marķējums

Faktu lapa: Cenu norādīšana


Vairāk par savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā variet uzzināt www.pateretajiem.lv.