Piektdien, 16. oktobrī , plkst. 18:00 Latvijas Universitātes kafejnīcā notiks "Zinātnes kafejnīcas" pasākums, kas šoreiz būs veltīts enerģijas resursu jautājumiem. Ar „Latvija Statoil” organizētu atbalstu dažādu jomu speciālisti runās par Saules enerģijas izmantošanas potenciālu. 


Saule izstaro ļoti daudz enerģijas, kas rodas Saulē notiekošo kodolsintēzes reakciju rezultātā. Zeme saņem tikai nelielu daļu no šīs enerģijas, taču tā ir pietiekama, lai nodrošinātu dzīvības - augu, dzīvnieku un cilvēku - eksistenci uz tās. Saules enerģija nav jāiegūst, tā burtiski „krīt” mums uz galvas. Tikai jāmāk to paņemt.

Saules enerģijas pārvēršanai elektrībā izmanto Saules baterijas, kuras jau šodien lieto dažādās ierīcēs, piemēram, kalkulatoros, telefonu lādētājos, kosmiskajos pavadoņos un satelītos kā arī telefona tīklu pārraides staciju barošanai nomaļos rajonos. Daudzās valstīs Saules siltumu izmanto arī ūdens sildīšanai, gan sildot tieši ūdens baseinus, gan uzstādot uz jumtiem kolektorus, kuri no Saules saņemto siltumu nodod ūdens tvertnei.

Pavisam nesen masu medijos izskanēja jaunums par Saules pilsētas tapšanu Sahārā.

Vai Latvijā nākotnē būs Saules elektrostacija, un citiem jautājumiem uzzināsiet kafejnīcas pasākumā.

 

Par Saules enerģijas izmantošanas perspektīvām stāstīs StatoilHydro ASA Jauno enerģijas risinājumu nodaļas vadītājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš. Kādus pētijumus Latvijā veic Saules enerģijas izmantošanas jomā, stāstīs Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki - laboratorijas vadītājs Jānis Kleperis, asistenti Mārtiņš Vanags un Andrejs Tokmakovs. Kā izdevīgāk iegūt enerģiju no augiem, par to skaidros Bioloģijas fakultātes profesors Ģederts Ieviņš, bet par jaunumiem aļģu pētniecībā runās Ilze Klepere. Par valsts politiku Saules enerģijas apgūšanā stāstīs Vides ministrijas Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta vecākā referente Andžela Pētersone.

Pasākumu vadīs Dr. Juris Šteinbergs – zinātnieks un populāra TV raidījuma seja.

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru gan skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, bibliotekāram, gan uzņēmējam un pensionāram interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz par Saules enerģijas izmantošanas iespējām „Zinātnes kafejnīcā”.

"Zinātnes kafejnīcas" diskusija notiks brīvā stilā pie kafijas tases vai sulas glāzes, kas kafejnīcas apmeklētājiem būs par brīvu.

Visi laipni aicināti apmeklēt "Zinātnes kafejnīcas" pasākumu!