Janvāra pirmajās nedēļās naftas produktu cenas pasaules tirgos turpināja palielināties. Benzīna cenas gada sākumā palielinājušās no 950 līdz 980 ASV dolāriem par tonnu, savukārt dīzeļdegvielas cenas pieaugušas jau līdz 980 ASV dolāriem par tonnu.

Arī ASV dolāra kurss pēdējo nedēļu laikā turpināja palielināties un pirmdien, 9. janvārī, sasniedza jaunu, rekordaugstu līmeni -  55.0 santīmus par 1 ASV dolāru.

Galvenie notikumi, kas ietekmēja naftas un to produktu, kā arī ASV dolāra kursa izmaiņas:

  • Bažas par militāru konfliktu Persijas jūras līcī, Irānai draudot bloķēt stratēģiski svarīgu kuģu satiksmes vietu, ja netiks pārtrauktas pret to vērstās sankcijas
  • Dati par Vācijas eksporta apjoma pieaugumu novembrī
  • ASV bezdarba datu uzlabošanās, kas var veicināt pieprasījumu pēc naftas produktiem.

Sekojot pasaules cenu un ASV dolāra kursa pieaugumam, benzīna cenas SIA „Latvija Statoil” stacijā nedēļas laikā palielinājās par nedaudz vairāk nekā 3 santīmiem ( 1.6 santīmu palielinājums attiecināms uz obligāto valsts rezervju glabāšanu, ko nosaka valsts.) Savukārt dīzeļdegvielas cenas tika palielinātas par 1.7 santīmiem.