SIA „Latvija Statoil” ir mainījusi juridisko nosaukumu, un turpmāk tas būs SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”. Līdzšinējiem uzņēmuma klientiem nosaukuma maiņa neparedz savstarpējās sadarbības dokumentu pārformēšanu – spēkā paliek visi līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar „Latvija Statoil”.  

Reģistrācijas numurs, bankas konta numuri un pārējie rekvizīti saglabājas iepriekšējie.

Nosaukums tiek mainīts saistībā ar vienotu procesu, kas tiek īstenots visiem „Statoil Fuel & Retail” grupas uzņēmumiem. Tas pakāpeniski notiek visās valstīs, kurās ir pārstāvēts „Statoil Fuel & Retail”, tai skaitā Latvijā.

Pēc juridiskā nosaukuma maiņas visos slēdzamajos līgumos, vienošanās un citos  dokumentos tiks izmantots jaunais nosaukums – „Statoil Fuel & Retail Latvia”, taču uzņēmums sākuma posmā akceptēs arī dokumentus, kuros būs norādīts iepriekšējais nosaukums.

Kas mainīsies klientam?

Turpmākā sadarbība ar līdzšinējiem klientiem neparedz iepriekš noslēgtu dokumentu pārformēšanu – pēc juridiskā nosaukuma maiņas spēkā paliek visi līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar „Latvija Statoil”. Ne privātajiem klientiem, ne uzņēmumiem, ne piegādātājiem nav nepieciešamības kontaktēties ar uzņēmumu un parakstīt jaunus līgumus.

Vienīgās izmaiņas attiecas uz rēķiniem: Statoil nosūtītajos rēķinos turpmāk tiks norādīts jaunais nosaukums. Tāpat rēķinos, kas adresēti Statoil, lūgums turpmāk norādīt jauno nosaukumu – SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”.

Visi uzņēmuma rekvizīti, izņemot nosaukumu, paliek iepriekšējie. Jaunie līgumi tiks slēgti ar jauno nosaukumu.

„Statoil Fuel & Retail Latvia” rekvizīti:

Nosaukums: SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”
Juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV-1013
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40003064094
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003064094
Telefona un faksa numuri: (+371) 67 088 100 un (+371) 67 088 150
Mājaslapas adrese: www.statoil.lv

Norēķinu konti:

Nordea Bank Finland PLc Latvijas filiāle, SWIFT: NDEALV2X
LVL konts: LV59 NDEA 0000 0803 6253 5

JPMorgan Chase bank, N.A., SWIFT: CHASGB2L
EUR konts: GB92 CHAS 6092 4232 0891 01

JPMorgan Chase bank, N.A., SWIFT: CHASGB2L
USD konts: GB65 CHAS 6092 4232 0891 02

 

Par „Statoil Fuel & Retail”

„Statoil Fuel & Retail” ir vadošais autotransporta degvielas tirgotājs ar vairāk nekā 100 gadu darba pieredzi šajā nozarē, un uzņēmumam ir plašs mazumtirdzniecības tīkls Skandināvijā, Baltijas valstīs, Polijā un Krievijā. „Statoil Fuel & Retail” ir aptuveni 2300 degvielas mazumtirdzniecības vietas, tajā skaitā pilna servisa stacijas, kā arī automatizētās degvielas uzpildes stacijas. Mūsu uzpildes stacijās strādā vairāk nekā 17 000 cilvēku (ieskaitot darbiniekus franšīzes stacijās) un aptuveni 2000 darbinieki „Statoil Fuel & Retail” birojos Eiropas valstīs un Krievijā.

 

Informācija angļu valodā