Šodien, 14. augustā, piedaloties ekonomikas ministram Artim Kamparam, SIA „Jaunpagasts plus” valdes priekšsēdētājs Donāts Vaitaitis, „Latvija Statoil” izpilddirektors Sandis Šteins, kā arī virkne citu ar vidi, auto un degvielas nozari saistītu organizāciju vadītāji parakstīja kopīgus principus pārejai uz degvielu ar 5% bio piejaukumu. Kopīgo principu mērķis – lai patērētāji saņemtu vispusīgu un objektīvu informāciju par biodegvielu un saņemtu visus likumā noteiktos, un labā biznesa praksē pieņemtos pakalpojumus.


Nepieciešama precīza un pamatota informācija

Pārejā uz jauno degvielu ir iesaistītas vairākas nozares. Vairākus gadus un īpaši pēdējos mēnešus noritējis intensīvs darbs pie tā, lai izstrādātu visus ar jaunās degvielas apriti saistītos likumdošanas normatīvus. Diemžēl iedzīvotājiem trūkst pilnīgas informācijas par šo procesu un biodegvielu nozīmi. Tāpat trūkst atbildes uz auto īpašniekus interesējošajiem jautājumiem. Bieži vien informācija ir neprecīza un pretrunīga. Tāpēc viens no svarīgākajiem parakstītās apņemšanās principiem (pilns parakstītās apņemšanās teksts Pielikumā) ir visām ieinteresētajām pusēm iesaistīties informācijas apritē, lai klienti saņemtu objektīvu, patiesu un uz faktiem balstītu informāciju. 


Degviela ar 5% bio piejaukumu ir piemērota jebkuram tradicionālajam motoram

Auto braucējiem visaktuālākais jautājums ir – kā jaunā degviela ietekmēs automašīnas motoru.

Kā norāda RTU Autotransporta institūts, degviela ar 5% bio piejaukumu ir piemērota jebkura tradicionālā auto dzinēja, ūdenstransporta motora, dārza tehnikas u.c. iekšdedzes mehānisma darbināšanai un nekāda ne jaunu, ne vecu dzinēju pielāgošana nav nepieciešama. 

Degvielu ražo, attiecīgās proporcijās sajaucot vairākus no naftas iegūtus produktus. Bioetanols benzīnam un rapša metilesteris dīzeļdegvielai būs viena no degvielas sastāvdaļām. Degvielas kvalitāti mēra pēc gandrīz 20 dažādiem kvalitātes parametriem. Ne bioetanols, ne rapša metilesteris 5% īpatsvarā degvielas atbilstību šiem parametriem neietekmē. To apliecina arī tas, ka gan 100% fosilā degviela, gan degviela ar 5% bio piejaukumu ir iekļautas vienā Eiropas Savienības degvielas kvalitātes standartā – EN 228 benzīnam un EN 590 dīzeļdegvielai. 

Daudzas Eiropas valstīs degviela ar šādu sastāvu ir apritē jau vairākus gadus. Lietuvā tā tiek pārdota jau kopš 2007. gada 1. janvāra. Tāpat ar 5% bio degvielu auto tiek darbināti Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un citās Eiropas valstīs.

 

Pircējiem jāsaņem nemainīgi augstas kvalitātes degviela

Otrs auto braucējiem aktuālākais aspekts ir, vai jaunā degviela būs nemainīgi augstas kvalitātes.

Pašreiz prioritāte valsts ekonomikas interesēs ir veicināt pašmāju ražotāju, t.sk. biodegvielas, preču noietu. Lai to veicinātu, ar likumdošanu ir nostiprinātas finansiālas priekšrocības tiem degvielas tirgotājiem, kuru tirgotajai degvielai bio komponente būs pievienota Latvijā un arī pati bio komponente būs ražota Latvijā. 

Tāpat parakstītās labas gribas principos ir akcentēta apņemšanās atbalstīt tādas degvielas noietu, kuras sastāvā ir Latvijā ražots biodegvielas piejaukums, ja tas nav pretrunā ar patērētāju tiesībām un interesēm.

 

Citāti:

Artis Kampars: „5% bio piedevu ieviešana apritē - vairāku gadu darba rezultāts”

„Pāreja uz degvielas ar 5% bio piedevu lietošanu Latvijai ir nozīmīgs vairāku gadu darba rezultāts, lai rūpētos par mūsu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanos un veicinātu vietējo biodegvielas ražotāju attīstību un vairotu mūsu enerģētisko neatkarību no importētiem energoresursiem. Tādēļ vēlos izteikt savu atzinību par šo apņemšanos veicināt kvalitatīvas biodegvielas ievešanu un popularizēšanu mūsu sabiedrības ikdienas dzīvē.  Es patiesi ceru, ka šai iniciatīvai pievienosies arvien jauni un jauni partneri un rezultātā izdosies vairot sabiedrībā izpratni par biodegvielas lietošanas nepieciešamību,” uzsvēra Artis Kampars.

Sandis Šteins: „Latvija Statoil” investē 2 miljonus eiro

„„Latvija Statoil” saviem pircējiem kvalitāti nodrošinās, pieliekot īpašas pūles divos aspektos. Pirmais - jau vistuvākajā laikā pabeigsim divus miljonus eiro vērtu investīciju projektu savā degvielas terminālī un nodosim ekspluatācijā bio degvielas padeves līniju. Tā nodrošinās bio piejaukuma pievienošanu degvielai ar tehnoloģiski labāko – plūsmas, metodi. Otrs – rūpīgi izvērtējām gan pašmāju, gan ārvalstu ražotāju biodegvielas kvalitātes, cenas un piegādes nosacījumu attiecību un sadarbosimies tikai ar tiem, kuri nodrošinās mūsu pircējiem izdevīgāko piedāvājumu,” saka Sandis Šteins, SIA „Latvija Statoil” izpilddirektors

Donāts Vaitaitis: „Biodegvielas silda Latvijas ekonomiku”

„Svarīgs arguments, kādēļ visa pasaule pamazām sāk pārorientēties uz alternatīviem degvielas veidiem, ir nepieciešamība dzīvot zaļākā pasaulē ar ievērojami zemāku CO2 izmešu līmeni atmosfērā. Bet pats būtiskākais kādēļ tas ir svarīgi Latvijai - biodegviela silda Latvijas ekonomiku vārda vistiešākajā nozīmē, jo šī nozare ir ar lielu pievienoto vērtību. Viss biodegvielas ražošanas cikls tiek nodrošināts Latvijā – sākot ar izejvielu iepirkšanu no vietējiem zemniekiem, biopiedevu (bioetanola un biodīzeļa) ražošanu Latvijas rūpnīcās un to piejaukšanu fosilajai degvielai Latvijas akcizēto preču noliktavās. Tā rezultātā valsts uzlabo importa/eksporta bilanci, palielina nodokļu ieņēmumus, kā arī nodrošina darbu nozarē strādājošajiem. Biodegviela principā ir Latvijas „nafta”, ko mēs paši saražojam, tādejādi dodot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā šajā tik sarežģītajā laikā,” uzsver SIA „Jaunpagasts plus” valdes priekšsēdētājs Donāts Vaitaitis.

Uzziņai

Vairāk par degvielu ar 5% biodegvielas piedevu lasiet www.statoil.lv  Latvija kā Eiropas Savienības valsts atbalsta un iesaistās pakāpeniskā atjaunojamo energoresursu, t.sk. biodegvielas, patēriņa kāpināšanā. 5% bio piejaukums degvielai sniedz ieguldījumu vides aizsardzībā, jo samazina CO2 izmešu apjomu, kā arī veicina valsts tautsaimniecību un ekonomiku, un valsts enerģētisko neatkarību.


Papildinformācija

Margrieta Akmens,

SIA „Latvija Statoil” komunikācijas konsultante.

Tālr. 29188230. E-pasts: margrieta.akmens@gmail.com

Una Ulme

SIA „Jaunpagasts plus”

Tālr.29255000, E-pasts: una.ulme@jpplus.lv

 

Pielikumi:

Harta

Prezentācija