Piektdien, 20.aprīlī notiks otrā Direktoru kluba tikšanās, ko organizē Iespējamā misija (IM) sadarbībā ar Swedbank. Katrā kluba tikšanās reizē IM piesaista progresīvu uzņēmumu speciālistus, kas ar skolu direktoriem dalās organizācijas un personāla vadības pieredzē. Šoreiz par uzņēmuma misiju, vīziju un vērtībām, un par pieeju darbinieku attīstībai stāstīs Statoil Latvija personāldaļas vadītāja Inga Šadurska.

Dienas ietvaros direktori grupās pārrunās paveikto izvēlētās vadības problēmas risināšanā un diskutēs par šobrīd sev aktuālām tēmām: kvalitātes vadība, skolotāju piesaiste, atlase un darba attiecību izbeigšana neapmierinošas darbības gadījumos, sadarbība ar vecākiem, darbs ar apdāvinātajiem bērniem.

Direktoru kluba mērķis ir pilnveidot skolu direktoru vadības kompetences, lai stiprinātu skolu kapacitāti nodrošināt labāku mācību vidi skolēniem. Iniciatīva iecerēta kā vieta sadarbībai un labās prakses pārņemšanai gan no skolu, gan uzņēmumu vides.

Pirmajā tikšanās reizē Swedbank speicālisti stāstīja par vadītāja lomu organizācijas kultūras veidošanā, izaicinājumiem un risinājumiem vienotu principu, pieeju un uzstādījumu ieviešanā organizācijā.

Līdztekus Swedbank un Statoil, Direktoru klubā ar savu organizāciju un personāla vadības pieredzi iesaistīsies arī citi progresīvi uzņēmumi, kas atbalsta IM, – Ernst&Young, GlaxoSmithKline un citi.

Direktoru kluba tikšanās notiks aptuveni trīs reizes semestrī, starp tikšanās reizēm jaunās idejas ieviešot praksē skolā. Šajā mācību gadā darbību Direktoru klubā uzsākuši 29 skolu direktori, taču nākotnē Direktoru kluba darbību plānots paplašināt.

Video par Direktoru klubu


 

Par Iespējamo misiju:

Iespējamā misija pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, piesaistot darbam skolā augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus ar potenciālu kļūt par iedvesmojošiesm skolotājiem un nākotnes līderiem. Šo jauniešu talants un enerģija palīdz veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem. Līdz šim 44 Latvijas skolās strādājuši vai šobrīd strādā 54 Iespējamās misijas dalībnieki. Programmu dibinājuši Lattelecom, Swedbank un Ideju partneru fonds. Iespējamās misijas direktore ir Kristīne Mūrmane; programmas attīstības vadītāja ir  Zane Oliņa.