13. marta agrā rītā septiņi stipendiāti kopā ar „Vītola Fonda” administrācijas dvēselītēm – Vitu un Innu – viesojas mūsu birojā uz kopīgām brokastīm ar „Latvija Statoil” vadības grupas pārstāvjiem. Mums iepazīt studentus un savukārt viņiem iepazīt „Statoil” vadošos darbiniekus ir iespēja veidot vēl plašāku izpratni un nostiprināt apziņu, ka katrs uzņēmums Latvijā var palīdzēt izskolot gudrus, enerģiskus un atbildīgus Latvijas sabiedrības pārstāvjus.

Gan domājot par nepieciešamību atbalstīt Latvijas talantus, gan palīdzēt tiem, kam visvairāk tas ir nepieciešams, kā arī rādīt piemēru citiem – tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc „Latvija Statoil” kopš 2002. gada atbalsta 10 „Vītolu Fonda” stipendiātus. Jauniešiem no dažādiem Latvijas nostūriem, no mazturīgām ģimenēm tiek dota iespēja iegūt augstāko izglītību Latvijas valsts augstskolās. Bioloģija, pedagoģija, ķīmija, uzņēmējvadība un pat mākslas zinātne ir tikai dažas no jomām, kur Statoil stipendiāti pilnveido sevi un sniegs tālāko ieguldījumu Latvijas attīstībā.