Nosaukums: SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"
Juridiskā adrese: Duntes ielā 6, Rīga, Latvija, LV-1013
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40003064094
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003064094

Telefona un faksa numuri: (+371) 67 088 100 un (+371) 67 088 150
Mājas lapas adrese: www.statoil.lv

Informācija par valūtu norēķinu kontiem:

  LVL
Banka:

Nordea Bank Finland PLc

Latvijas filiāle

SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV59 NDEA 0000 0803 6253 5                         

 

  EUR
Banka:

Nordea Bank Finland Plc

Igaunijas filiāle

SWIFT: NDEAEE2X
Konts:

EE93 1700 0170 0316 3995                             

 

USD

Banka:

Nordea Bank Norge ASA

SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO4260040492804
Svarīgi!

USD valūtas konts JP Chase Morgan bankā

tiks slēgts ar 2013.gada 1.martu