Mūsu vīzija nosaka uzņēmuma ilgtermiņa mērķi. Mūsu vīzija ir: To be the pulse of life - būt iesaistītiem cilvēku, klientu, darbinieku ikdienas dzīves notikumos.

Mūsu misija nosaka to, kas jādara ikdienā, lai sasniegtu mūsu vīziju. Mūsu misija ir: Iesaistīt klientus un padarīt viņu dzīves ērtākas.

Mūsu vērtības ir mūsu virzītājspēks. Tās atbalsta mūsu misiju un nosaka kādā veidā veicam uzņēmējdarbību, kā arī palīdz mums sadarboties vienam ar otru un strādāt ar citiem. Lai ilgtermiņā veiksmīgi pastāvētu konkurējošā vidē, vērtībām jābūt mūsu darbības pamatā.


Mūsu solījums klientiem ir pastāvīgi nodrošināt izcilu, personisku servisu un atbildīgi izturēties pret vidi, lai saglabātu tās kvalitāti tagad un nākotnē.

Mēs ticam, ka labākais veids, kā šos mērķus sasniegt, ir īstenojot uz vērtībām balstītu darba kultūru, stingras ētikas prasības un uzvedības kodeksu, kas sekmētu godaprātu un cieņu pret vidi. Tāpēc Statoil korporatīvā pārvaldība balstās uz kompānijas korporatīvajām vērtībām un ētikas vadlīnijām.

Mūsuprāt, laba korporatīvā pārvaldība nozīmē ko vairāk nekā tikai tehnisku izpausmju kopumu – tieši pretēji, tā ir uzņēmuma pārvaldības struktūru praktiskā darba pamatelements, un tā nosaka kritērijus, uz kuriem balstās uzņēmuma akcionāru uzticība.