CURRICULUM VITAE

Vārds, Uzvārds: ILZE SILIŅA  

DARBA PIEREDZE

2011-... SIA Statoil Fuel & Retail Latvia
Izpilddirektore
Vadības grupas pārstāve 

2007-2011  SIA Latvija Statoil
Mazumtirdzniecības departamenta vadītāja

2005.- 2006. Statoil ASA (Norvēģija)
Kategoriju vadītāja, Klientu piedāvājuma departaments

2003. – 2004. SIA Latvija Statoil
Kategoriju vadības departamenta vadītāja

1998. – 2000. SIA Latvija Statoil
Mazumtirdzniecības reģiona vadītāja

1995. – 1998. SIA ROHE’ Latvijā
Klientu attiecību vadītāja
Izpilddirektora asistente

IZGLĪTĪBA

2001 Rīgas Biznesa Skola, Maģistra grāds biznesa vadībā

1996 Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Bakalaura grāds vācu filoloģijā