CURRICULUM VITAE

Vārds, Uzvārds: MĀRIS KALNIŅŠ


DARBA PIEREDZE

2012. - … SIA Statoil Fuel & Retail Latvia
Pārdošanas direktors
Vadības grupas pārstāvis

2010. – 2012. SIA Latvija Statoil
Pārdošanas attīstības un Klientu Servisa vadītājs

2008. – 2010. AAS BALTA
Izpētes un Klientu attiecību pārvaldes vadītājs

2006. – 2008. AAS BALTA
Pārdošanas atbalsta vadītājs

2003. –2006. AS Latvijas Krājbanka
Pārdošanas projektu vadītājs

2001. – 2003. AS Latvijas Krājbanka
Kontu operatorsIZGLĪTĪBA

2001. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte
Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības vadībā, studiju novirziens – Kvalitātes vadība, audits