2003.gadā Statoil Fuel & Retail Latvia iedibināja tradīciju pasniegt uzņēmuma Gada balvu “Vide. Veselība. Drošība.” (turpmāk tekstā – VVD Gada balva).

VVD Gada balvas mērķis ir veicināt nepārtrauktu attīstību un uzlabot Statoil Fuel & Retail Latvia darbību vides, veselības un drošības jomā. Balva atspoguļo mūsu sasniegumus un palīdz apzināt nozīmīgākos ieguldījumus, kas ir īstenoti ieviešot VVD mērķus dzīvē. Šos gadus balva ir pasniegta par visdažādākajiem sasniegumiem VVD jomā, kā arī par rīcību, kas palīdzējis uzturēt augstus VVD principus mūsu darbībā. Balvu saņēmuši gan Latvija Statoil darbinieki, gan mūsu partneri, īstenojot virkni svarīgu un uzņēmumam nozīmīgu projektu.

Balvas tradīcija turpinās, un 2010.gada sākumā tika pasniegta balva uzreiz par diviem gadiem: 2008/2009.gadu. Vēl vairāk - 2010.gadā "Statoil Fuel & Retail Latvia" organizēja arī labas gribas semināru degvielas uzpildes staciju vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem un sadarbības partneriem, kurā stāstīja par drošības nozīmi uzņēmumos. Savā 20 gadu jubilejas - 2012.gadā - "Statoil Fuel & Retail Latvia" pasniegs balvas par ieguldījumu 20 gadu laikā.

Šeit variet iepazīties ar prezentācijām no semināra un prezentāciju no VVD gada balvas svinīgās ceremonijas.

Kā novērst negadījumus - VVD programma

VVD gada balvas 2009 prezentācija

Drošības audita rezultāti Latvijas uzņēmumos