Statoil darbības pamatā ir augsti vides, drošības un veselības (VVD) politikas standarti, tāpēc ar pārliecību sakām:

Mūsu mērķis ir nulles kaitējums.

Statoil vides, veselības un drošības politika apliecina Statoil izpratni par atbildību - vienam par otru, par sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam. Turklāt mūsu nostāja ir nemainīga visur, kur mēs darbojamies. Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji un partneri apzinās un atbalsta mūsu VVD standartus. Mēs ceram, ka mūsu klienti novērtē mūsu rūpes un atbildību ne tikai tagadnes, bet arī nākotnes perspektīvā.

Statoil VVD politika:

  • Mēs izprotam un tiekam galā ar riska situācijām
  • Mēs spējam novērst jebkādus negadījumus
  • Mēs apturam nedrošas darbības un procesus
  • Mēs samazinām savu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu
  • Mēs rūpējamies viens par otru
  • Mēs radām drošu un veselīgu darba vidi
  • Mēs kopīgi strādājam ar saviem sadarbības  partneriem, lai uzlabotu VVD rezultātus
  • Mēs atklāti runājam ar sabiedrību