SABIEDRĪBA

  • Dalība sabiedriskajās organizācijās un asociācijās
  • Vītola fonds
  • Dziesmu un deju svētki
  • Latvijas Universitāte
  • Iespējamā misija
  • Sadarbība ar CSDD
  • Drošas braukšanas veicināšana
  • Atbalsts Drabešu internātpamatskolai
  • Auces krīžu centrs
  • Labdarbības skola

Latvijas Statoil jau sesto gadu tiek pasludināts par lielāko nodokļu maksātāju valstī un aktīvi iesaistās dažādu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanā, skaidri nodalot labdarības un sponsorēšanas projektus. Savā darbībā uzņēmums stingri īsteno antikorupcijas un ētikas politiku un kalpo kā piemērs ikdienas sadarbībā ar saviem klientiem un partneriem.

Uzņēmums aktīvi piedalās dažādu sabiedrisko organizāciju darbībā un atbalsta Latvijas sabiedrībai un valstij nozīmīgus izglītības, kultūras un ilgstspējas projektus.

Dalība sabiedriskajās organizācijās un asociācijās

Lai veicinātu biznesa vides sakārtošanu un valsts ekonomisko izaugsmi, Latvija Statoil ir aktīvi iesaistījies vairākās sabiedriskajās organizācijās un asociācijās. Uzņēmums ir FICIL (Foreign Investor Council in Latvia)  biedrs un aktīvi piedalās asociācijas darbībā.

Sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju (LDDK) Statoil ir aktīvi risinājis dažādus ar vidi un likumdošanu saistītus jautājumus, to skaitā veicinājis ēnu ekonomikas kampaņas īstenošanu. Uzņēmums ir viens no aktīvākajiem Latvijas Degvielas Tirgotāju Asociācijas (LDTA) viedokļu veidotājiem un piedalās arī Norvēģijas tirdzniecības kameras darbībā.

Vītola fonds

Latvija Statoil ir viens no Vītola fonda atbalstītājiem kopš 2002.gada. Latvija Statoil katru gadu stipendiju veidā sniedz palīdzību vairāk nekā desmit spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās un iegūt izglītību. 2011.gadā Latvija Statoil stipendijas tika piešķirtas dažādās jomās studējošiem jauniešiem, akcentējot uzmanību vides zinību, tehnisko zinātņu un pedagoģijas studentiem. Atbalsts tiks turpināts arī 2012.gadā, kopā piešķirot stipendijas 14 jauniešiem.

Dziesmu un deju svētki

Latvija Statoil ir jau ilgtermiņa vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku atbalstītājs, palīdzot gan pieaugušo, gan bērnu un jauniešu dziesmu svētku kustībai. Latvija Statoil ir pieņēmis lēmumu turpināt atbalstu arī 2012.gadā un 2013.gadā, kad notiks jauniešu Dziesmu un deju svētki.

Sadarbība ar Latvijas Universitāti

2009.gadā Latvija Statoil uzsāka sadarbību ar Latvijas Universitāti, atbalstot Universitātes organizētās "Ēnu dienas" un "Zinātniskās kafejnīcas" projektu. 2010.gada nogalē tika parakstīts jauns sadarbības līgums, turpinot "Zinātnisko kafejnīcu" atbalstu un projektu "Jauno speciālistu skola", kas tika īstenots 2011.gadā. Arī 2012.gadā plānots sadarbību turpināt.  

Sadarbība ar Iespējamo misiju

2010.gadā tika uzsākta un 2012. gadā tiks turpināta sadarbība ar programmu Iespējamā misija, kuras mērķis ir veicināt izglītības kvalitāti Latvijā, iesaistot tajā jaunus un talantīgus cilvēkus. Latvija Statoil palīdz finansiāli un dalās ar savu profesionālo pieredzi programma sīstenošanā. Papildu informācija:  www.iespejamamisija.lv

Sadarbība ar CSDD

Latvija Statoil jau vairākus gadus ir Ceļu Satiksmes Drošības direkcijas (CSDD) sadarbības partneris. Mūsu klienti ir autovadītāji, un drošība uz ceļa mums ir īpaši nozīmīga. Latvija Statoil sniedz savu atbalstu CSDD, piedāvājot savu DUS tīklu kā informācijas izplatīšanas kanālu autovadītājiem. Esam sadarbojušies tādu kampaņu kā „ Dzer, brauc, pievienojies!”, „Izglāb draugu”, „ Beigta balle”, „Redzi jostu, sprādzējies!”, „Ir labi būt labam”, "Ātrums", u.c. CSDD realizētajās aktivitātēs, kas veicina autovadītāju ieradumu maiņu un paaugstina satiksmes drošību. 2011. gadā tika īstenotas vairākas kampaņas, lai popularizētu drošu braukšanu Latvijā.

Drošas braukšanas veicināšana

Sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu Statoil ir nodrošinājis apmācību programmu Latvijas iedzīvotājiem „Statoil ekoceļs”. (saite uz Ekoceļa sadaļu) Ir īstenotas daudzas iniciatīvas, mācot iedzīvotājus drošā braukšanā. Esam apmācījuši gan Dziesmu un deju svētku autobusu šoferus, gan mērījuši iedzīvotāju reakcijas ātrumu, kas ir īpaši svarīgs, braucot ar auto.

Atbalsts Drabešu internātskolai

Latvija Statoil sniedz nelielu, bet skolai būtisku atbalstu, lai skolas bērni spētu piedalīties dažādās sporta sacensībās. Skolas audzēkņi ir sasnieguši augstus rezultātus ne tikai savā novadā, bet arī visā Latvijā un ārpus tās. www.drabint.com

Atbalsts Auces krīžu centram

Latvija Statoil darbinieki brīvprātīgi sniedz atbalstu Auces krīžu centram "Namiņš", gan vedot bērnus ekskursijās, gan paši dodoties uz "Namiņu", lai izglītotu un iepriecinātu bērnus, kuri ikdienā apmeklē šo centru.

Atbalsts Labdarības Skolu projektam

2012.gadā "Latvija Statoil" sniegs atbalstu projektam Labdarības Skola, kuras mērķis ir īstenot labdarības nedēļas vairākas Latvijas skolā, lai iepazīstinātu bērnus un jauniešus ar labdarības nozīmi un iespējām tajā iesaistīties. Šīs kustības mērķis ir izglītojot radīt nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai, ir atbildīga un piedalās tās norisēs, kurai nerūp tikai pašlabums, bet kas saprot un iesaistās sabiedrības problēmu risināšanā. Projektu īstenos fonds Charity Factors, kura misija ir stiprināt un attīstīt labdarības kustību, piedāvājot inovatīvus risinājumus ziedojumu piesaistē: www.labdaribasfaktors.lv