Maršruti

Ar laivu pa Gauju: Cēsis - Sigulda

1:apceloLatviju:laivam

Maršruta karte

Ar laivu pa Gauju: Cēsis - Sigulda
Palielināt karti Drukāt maršrutu

Apraksts

Laiks:

vasaras mēneši

Maršruta garums:

84 km

Aptuvenais laiks:

3 dienas

Transporta veids:

kanoe, kajaki, piepūšamās laivas, plosti

Piezīmes:

Gauja ir vienīgā Latvijas upe, kuras krastos pēc vienota stila ir izveidots labiekārtots ūdenstūristu apmetņu tīkls. Ceļojuma laikā aicinām vilkt glābšanas vestes. Gaujas nacionālā parka teritorijā drīkst nakšņot tikai šim mērķim domātajās apmetnēs.

Gauja neapšaubāmi ir populārākā Latvijas ūdenstūrisma upe, ņemot vērā tās smilšakmens atsegumiem bagātajiem krastiem, upes raksturam, kas piemērots visdažādākajiem braucējiem, senajām laivotāju tradīcijām, Gaujas nacionālajam parkam, caur kuru ved maršruts, kā arī ūdenstūristu apmetņu tīklam. Minētajā posmā upe plūst cauri Gaujas senlejai, kas ir viena no iespaidīgākajām Baltijas reljefa formām. No laivas gan tās izmēri nav apjaušami, jo ainaviskos skatus aizsedz krastu veģetācija. Maršruta izaicinošākā vieta ir Ķūķu krāces. Lai arī tās nav tehniski sarežģītas, ne viena vien laiva ir piesmelta vai apgāzta. Lielākais upes kritums ir posmā no Amatas ietekas līdz Līgatnei.

Apskates objekti

1

Liepas iezis

Ap 400m garš un līdz 16m augusts atsegums upes kreisajā krastā.

2

Sietiņiezis

Divdaļīgs līdz 15m augsts atsegums Gaujas labajā krastā, ap 2km lejpus Liepas ieža. Tā apskates nolūkos izveidota dabas taka.

3

Kazu iezis

Ainavisks, ap 340m garš un līdz 15m augsts atsegums upes kreisajā krastā, 1km lejpus Raunas ietekas.

4

Ērģeļu klintis

Viens no iespaidīgākajiem un lielākajiem Latvijas smilšakmens atsegumiem – ap 700m garš un 22m augsts.

5

Kvēpenes pilskalns

Iespaidīgs pilskalns ar izveidotu apskates taku. Blakus ūdenstūristu apmetne „Kvēpene”.

6

Ēdernieku klintis

Līdz 40m augsta ar mežu apaugusi Gaujas labā pamatkrasta nogāze ar vairākiem smilšakmens atsegumiem. Viens no tiem atrodas nogāzes lejasdaļā un veido 7m platu 5m dziļu nišu. Otrā krastā – vairākus metrus augstais Leimaņu iezis. Abi atsegumi atrodas aiz Amatas ietekas.

7

Ķūķu iezis

No Ēdernieku klintīm to atdala Ķūķupītes dziļā grava. Viens no Latvijas ainaviskākajiem smilšakmens atsegumiem (~0,5km garš). Pirms tā sākas Ķūķu krāce. Otrā upes krastā – atpūtas vieta.

8

Sprinģu iezis

Ainavisks līdz 600m garš un 21m augsts atsegums upes kreisajā krastā. Neliela krāce un straujtece.

9

Līgatnes pārceltuve

Viena no četrās Latvijas upju pārceltuvēm. Vienīgā, kas darbojas ar pašas upes radīto spēku.

10

Katrīnas iezis

Ap 200m garš un līdz 15m augsts ainavisks atsegums upes labā krasta asā līkumā. Tam iepretim otrā krastā (500m) Līgatnes dabas takas.

Maršrutos izmantotie apraksti, foto un kartes ir veidoti sadarbībā ar tūrisma asociāciju Lauku ceļotājs (oriģinālie Lauku ceļotāja maršruti lejupielādējami elektroniski www.tures.celotajs.lv)

  • Lauku ceļotājs
  • STatoil